Menu

Elektroinštalačné práce

Spoľahnite sa na profesionálov. Na montáž elektrických zariadení sú potrebné oprávnenia a odborné skúsenosti. My ich poskytujeme už od roku 2004.

 

Elektroinštalačné práce, ktoré vykonávame:

 • Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
 • Montáž a opravy uzemnení a bleskozvodov
 • Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu
 • Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v objektoch triedy B – s nebezpečenstvom výbuchu

 

Elektroinštalačné práce realizujeme v objektoch ako sú:

 • Rodinné domy, chaty, byty
 • Kancelárske priestory, obchody
 • Školy, školiace strediská, administratívne budovy
 • Hotely, reštaurácie, kuchyne
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Výrobné haly, priemyselné a poľnohospodárske objekty
 • Zariadenie stavenísk, prípojky
 • Pojazdné a prevozné prostriedky
 • Dočasné elektrické zariadenia

Postup našich prác

Zohľadňujeme individuálne požiadavky, ktoré zapracujeme do návrhu a realizácie Vašich elektrických zariadení. Ako každá profesionálna firma, aj my využívame osvedčený postup.

 • Obhliadka objektu
 • Odborná konzultácia
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Realizácia prác v stanovenom termíne

Potrebujete revíziu alebo montáž elektrických zariadení?

Zavolajte a my Vám poradíme

0905 485 302