Menu

Revízie elektrických zariadení

Revízie na technických zariadeniach sa vykonávajú z dôvodu overenia ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti musia byť v súlade s normami STN. 

 

Revízie elektrických zariadení sa delia na:  

Východiskové revízie elektrických zariadení

Východiskové revízie sa vykonávajú po ukončení realizácie elektrického zariadenia. Revízny technik vypracuje Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Tento doklad sa má archivovať počas celej životnosti elektrického zariadenia. 

Pravidelné revízie elektrických zariadení

Pravidelné revízie sa vykonávajú na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu stanovenú právnymi predpismi tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.

 

A/ Revízie elektrických zariadení:

 • Revízie elektrických spotrebičov 
 • Revízie elektrických inštalácií
 • Revízie elektrického ručného náradia
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie elektrických časti strojov

 

B/ Revízie podliehajúce banským predpisom:

 • Revízie VN trafostanice
 • Revízie elektrických zariadení a inštalácií na povrchu a v podzemí
 • Revízie elektrických strojov a rozvádzačov
 • Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
 • Revízie bleskozvodov

 

Pri zistení závad a nedostatkov po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach nájdené závady odstraňujeme.

 

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení realizujeme v objektoch:

 • Rodinné domy, chaty, byty
 • Kancelárske priestory
 • Školy, školiace strediská, administratívne budovy
 • Hotely, reštaurácie, kuchyne
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Výrobné haly, priemyselné a poľnohospodárske objekty
 • Zariadenie stavenísk, prípojky

 

Naša spoločnosť 3. KM s.r.o pôsobí v oblasti elektrotechniky už viac ako 10 rokov. Našou hlavnou zásadou je spokojnosť našich klientov, preto mnohí z nich s nami spolupracujú dlhodobo.  Naše služby poskytujeme vo vysokej kvalite, v dohodnutých termínoch a za primerané ceny.

Postup našich prác

Zohľadňujeme individuálne požiadavky, ktoré zapracujeme do návrhu a realizácie Vašich elektrických zariadení. Ako každá profesionálna firma, aj my využívame osvedčený postup.

 • Obhliadka objektu
 • Odborná konzultácia
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Realizácia prác v stanovenom termíne

Potrebujete revíziu alebo montáž elektrických zariadení?

Zavolajte a my Vám poradíme

0905 485 302